Je život krásný i tenkrát, když bolí. Protože slunce stejně svítí na bolest i na radost.

Maříkologové

6. ledna 2008 v 14:40 | Abucie |  Vnímání ŠKM současným čtenářem
Když se, zhruba kolem roku 1970 začali do Mníšku pod Brdy sjíždět obdivovatelé Káji Maříka, kteří chtěli nejen vidět dějiště svého oblíbeného díla, ale také se dozvědět něco o jeho autorce a zjistit nakolik reálnou postavou Kája byl, nevyskytoval se v městečku nikdo schopný jejich otázky zodpovědět.

Jeden z obdivovatelů oslovil pana učitele Antonína Krásu, který učil padesát let na škole v Mníšku a znal ho jako nikdo jiný. Ten se začal dílem hlouběji zabývat, k tomu mu dopomohl jeho vztah k historii a znalost minulého mníšeckého prostředí. Spřádal své poznatky z dopisů a zachovalých dokumentů, výpovědí pamětníků a dával dohromady míru pravděpodobnosti. Ve svém zkoumání, ke kterému se později připojili další ctitelé, se nesoustředil jen na literární reálie, ale také na autorku. Psal články do mníšeckého zpravodaje o díle a Marii Wagnerové. Stal se autorem dvou zastavení na mníšecké stezce, která se věnují autorce a Kájovi. Se stejně zapálenými přáteli vytvořili neorganizovanou společnost, kterou spojoval zájem o Káju a vzájemná korespondence.
Přibližně v té samé době se utvářela také další skupinka badatelů. V televizním pořadu Kdo se v listopadu narodil vystoupila herečka Ivanka Devátá a vyznala se z lásky k tomuto dílu. Na vystoupení reagovala Marie Šlapetová. Začaly si vzájemně vyměňovat své názory, poznatky a informace. V roce 1990 se k nim díky časopiseckému článku Ivanky Deváté připojila tehdejší knihovnice Jitka Radkovičová, která se pustila do bádání. Prohledala mimo jiné Národní knihovnu v Praze, Literární archiv Památníku národního písemnictví, oddělení časopisů Národního muzea, Moravské zemské muzeum v Brně, Okresní knihovnu v Příbrami, Okresní archiv Praha - západ a mnoho dalších institucí. Dále navštěvovala soukromé osoby vlastníci korespondenci autorky.
Spojovacím článkem mezi těmito skupinami se stal právě Antonín Krása, když ho oslovily tyto nadšené ctitelky a spolu s mnoha dalšími, ze všech koutů republiky, založili klub maříkologů. Postupně se přidávali další a další obdivovatelé, kteří byli po příjezdu do Mníšku a optání se na Káju Maříka automaticky směrováni k učiteli Krásovi. Maříkologové mezi sebou rozpoutali velice živou korespondenci, navzájem se svěřovali, ptali se, bádali, fotografovali.
Základní skupině chodilo dopisů čím dál víc a otázky se stále častěji opakovaly. Proto Antonín Krása, Marie Šlapetová, Jitka Radkovičová a Ivanka Devátá (autorka úvodu) sepsali a v roce 1997 vydali knihu Kája Mařík : skutečnost nebo legenda?[1], která shrnula veškerou badatelskou práci a snažila se odpovědět na základní otázky ohledně díla, kterými jsou umístění myslivny a hájovny, zda byl Kája živá nebo literární postava a jaká byla autorka románu.
Autoři v třinácti kapitolách seznamují s knihami o Kájovi Maříkovi, s životem autorky, její rodinou, dílem a dobou, ve které žila, rozdílem mezi skutečností a literární fikcí, Mníškem pod Brdy, jeho historií a legendou o mladé dceři hajného odehrávající se na Skalce, která se zde traduje, maříkology a jejich prací. Obsahuje bibliografii článků a příspěvků o autorce, autorčiných časopiseckých příspěvků a knih a rozsáhlou černobílou obrazovou přílohu.
Za největší úspěch tohoto díla autoři označili nalezení pana lesního Karla Rygala, který se stal předobrazem literárního pana lesního Rédla. Karel Rygal sloužil ve skaleckém revíru, žil v lesovně na Skalce a autorka jej často navštěvovala. Kniha je pro obdivovatele velkým přínosem především kvůli tomu, že se jedná o nejucelenější informace, které byly na toto téma zpracovány.
Práce maříkologů však pokračuje i po vydání knihy. Například Jitka Radkovičová nadále pokračuje ve sbírání informací a v příštích letech by ráda napsala další knihu zejména o autorce. Také některé otázky, které kniha zodpovídá se začínají znovu otevírat. Tou hlavní je poloha samot. Myšlenka zachycená v knize, že lesovna i hájovna ležely na Skalce, byla v době jejího vydání považována za prokázanou, až v pozdějších letech se nad ní začalo zamýšlet stále více lidí, kteří mají téměř každý svoji vlastní teorii. Podle jedné z takových myšlenek byly samoty pouze virtuální, autorka pro ně měla reálný základ právě na Skalce, ale jejich polohu často měnila podle své potřeby. Tuto teorii podporují také mnohé zmínky v cyklu.
V prosinci roku 2005 zemřel v nedožitých 89 letech Antonín Krása. Jak je patrné ze smutečního oznámení jeho velká záliba ho provázela až dokonce života: "S lítostí oznamujeme ctitelům Káji Maříka a jeho autorky, že dne 29.12.2005 tiše zemřel … jeden z nich … učitel, patriot "Lážova" a znalec jeho historie. Do poslední chvíle se jeho myšlenky stále vracely k této jeho veliké lásce." Jeho maříkologická pozůstalost není ještě zpracovaná, ale do budoucna se počítá s tím, že se v Mníšku otevře malé muzeum, kterého bude součástí.
V říjnu 2004 vzniklo, tehdy ještě nevědomě, útočiště pro mladší generaci obdivovatelů Káji Maříka. Dvěma členkami diskusního serveru Lopuch, které hledaly nadšence ochotné povídat si Kájovi, byl založen diskusní klub Kája Mařík[2] (viz Příloha č. 11). Od jeho vzniku zde bylo napsáno více než pět tisíc příspěvků. V současné době pravidelně přispívá více než dvacet členů a většina z nich se aktivně podílí na tvorbě webové stránky Kája Mařík[3] (viz Příloha č. 11), která je nejdůležitější činností klubu a vznikla v únoru 2006. V klubu se scházejí lidé různých věkových kategorií české i slovenské národnosti, někteří z nich trvale žijící v zahraničí. Jsou to lidé, kteří si chtějí o knize a autorce povídat, objevovat nové věci, ale především ji dostat do povědomí čtenářů.
Největším počinem této skupiny je digitalizace základního cyklu o Kájovi Maříkovi, která probíhala od ledna do června roku 2006. Došlo k ní zejména kvůli nedostupnosti původního textu na knižním trhu a v českých knihovnách. Protože dílo je již z hlediska autorského zákona právně volné, je alespoň touto cestou dostupné vydání z roku 1943. Na vytváření a opravách textu digitálních knih se podílelo deset dobrovolníků ve svém volném čase a práce stále pokračuje, poněvadž v budoucnosti by chtěli zpřístupnit i Kájovské dodatky. K dispozici je již kniha Kájovy děti a Pumeranče Káji Maříka.
Webové stránky obsahují kromě elektronických knih informace o Marii Wagnerové-Černé; rodokmen Káji a Zdeni sestavený z údajů z knih; přehled nových vydání od roku 1969; rozhovor se Sašou Švolíkovou, která ilustrovala vydání z roku 2006 v nakladatelství Levné knihy KMa; vědecko-publicistické okénko, kde jsou shromažďovány literárněhistorické, literárněvědné a publicistické texty na téma Kája Mařík; kvízy týkající se znalostí ze základního cyklu rozdělené do pěti stupňů podle obtížnosti; zajímavosti, jakými jsou např. údaje o překladech a další a také odkazy na zmínky o autorce, díle a Mníšku pod Brdy na českém internetu. Stránky jsou průběžně doplňovány novými informacemi.
Právě maříkologové se nejvíce starají o to, aby se na autorku a její dílo nezapomnělo. O Vánocích 2006 vystoupila Helena Tesařová, která v klubu vystupuje pod nickem Zizalka, ve zhruba hodinovém pořadu Kája Mařík a ti druzí. Vánoce v Lážově., který byl věnován 80. výročí vydání Školáka Káji Maříka na rádiu Proglas[4]. Pořad byl zaměřen především na maříkology a jejich práci, seznámení s dílem a životem Marie Wagnerové. Na závěr byla přečtena vánoční kapitola z prvního dílu Příhoda s rozinkami a Štědrý den.
26. května 2007, den před 120. výročím narození Marie Wagnerové-Černé, se na zámku v Mníšku pod Brdy uskuteční vernisáž Výstavy o životě a díle Marie Wagnerové-Černé, kterou zaštiťují Městská knihovna a Státní zámek v Mníšku pod Brdy. Pořadateli jsou místní obdivovatelé autorky a díla. Na výstavě bude instalován panel věnující se maříkologům a jejich práci. V neděli 27. května proběhne v kostele sv. Václava mše za Marii Wagnerovou a její rodiče, kterou zajistila manželka pana učitele Krásy. Vstupné na výstavu bude dobrovolné. Výtěžek ze vstupného by měl jít na financování pamětní desky. Výstava bude probíhat do konce září 2007.
Starší generace maříkologů se do virtuálních diskuzí mladší generace nezapojuje především z důvodu špatné dostupnosti technologií. Jako spojovací prvek mezi nimi funguje Jitka Radkovičová a hlavně jejich společný zájem, kterým je ochrana a zviditelnění autorky a díla. Ale je to také láska k dílu, dětem, přírodě a šťastné vzpomínky na chvíle prožité s Kájou Maříkem.


[1] ŠLAPETOVÁ, Marie; KRÁSA, Antonín; RADKOVIČOVÁ, Jitka. Kája Mařík: skutečnost nebo legenda? 1. vyd. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. 141 s.
ISBN 80-238-2856-8 (v knize neuvedeno).
[4] Kája Mařík a ti druzí. Vánoce v Lážově. http://www.proglas.cz/index.php?id=301&tporad=010443fae68c2c083afd4d7519a15382 Všimli jsme si- 29.12.2006
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 FelixU FelixU | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 11:03 | Reagovat

Čekám na nový zajímavý článek na svém blogu

2 BrettEcola BrettEcola | E-mail | Web | 15. března 2017 v 2:05 | Reagovat

wh0cd580819 <a href=http://buyviagra2017.com/>buy viagra</a>

3 zýážýářrzto zýážýářrzto | 28. dubna 2017 v 19:06 | Reagovat

rrzrřržtttžiuýčřřč,

4 LarryutEpe LarryutEpe | E-mail | Web | 13. května 2017 v 7:21 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> guide

5 Maawerry Maawerry | E-mail | Web | 26. července 2017 v 4:17 | Reagovat

aeisb95xvn4qgmo1g1

<a href="http://baidu.com/">baidu</a>

<a href=http://baidu.com/>baidu</a>

f7dv2uuki26pw785kf

6 Bryaztep Bryaztep | E-mail | 29. října 2017 v 6:10 | Reagovat

prices online cialis
http://cialiswithoutdoctorprescr.org - cialis without a doctors prescription
  cialis generic online if this is your first visit be sure to check out the faq by clicking the lin
<a href="http://cialiswithoutdoctorprescr.org">cialis without doctor prescription
</a> - i am 30 is cialis beneficial
buy cialis pills

7 Timothyusart Timothyusart | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 14:47 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/DiGtgRXB

buy paypal with perfect money, can you make money writing books on amazon, make money online shop, online casino job hiring in manila, how to make money online as a kid fast, online casino 400 bonus, how to make fast money the right way, casino online 1500
, is a credit card balance transfer smart, free casino signup bonus no deposit, how to make extra money on the side from home, jugar casino gratis y ganar dinero, earn money from home online in india, how to make money online using website, can i make money making music, how to make money from writing lyrics, how to make money from nothing in lebanon, can you really make money online surveys, online casino demo play
, how to make money from online casino bonuses, how do i make money on my youtube videos, how to earn money through photography in india, live dealer online casino, most trusted money making websites, online casino in nj, making money with online surveys, foxwoods' online casino promotions

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama