Je život krásný i tenkrát, když bolí. Protože slunce stejně svítí na bolest i na radost.

Maříkologové

6. ledna 2008 v 14:40 | Abucie |  Vnímání ŠKM současným čtenářem
Když se, zhruba kolem roku 1970 začali do Mníšku pod Brdy sjíždět obdivovatelé Káji Maříka, kteří chtěli nejen vidět dějiště svého oblíbeného díla, ale také se dozvědět něco o jeho autorce a zjistit nakolik reálnou postavou Kája byl, nevyskytoval se v městečku nikdo schopný jejich otázky zodpovědět.

Jeden z obdivovatelů oslovil pana učitele Antonína Krásu, který učil padesát let na škole v Mníšku a znal ho jako nikdo jiný. Ten se začal dílem hlouběji zabývat, k tomu mu dopomohl jeho vztah k historii a znalost minulého mníšeckého prostředí. Spřádal své poznatky z dopisů a zachovalých dokumentů, výpovědí pamětníků a dával dohromady míru pravděpodobnosti. Ve svém zkoumání, ke kterému se později připojili další ctitelé, se nesoustředil jen na literární reálie, ale také na autorku. Psal články do mníšeckého zpravodaje o díle a Marii Wagnerové. Stal se autorem dvou zastavení na mníšecké stezce, která se věnují autorce a Kájovi. Se stejně zapálenými přáteli vytvořili neorganizovanou společnost, kterou spojoval zájem o Káju a vzájemná korespondence.
Přibližně v té samé době se utvářela také další skupinka badatelů. V televizním pořadu Kdo se v listopadu narodil vystoupila herečka Ivanka Devátá a vyznala se z lásky k tomuto dílu. Na vystoupení reagovala Marie Šlapetová. Začaly si vzájemně vyměňovat své názory, poznatky a informace. V roce 1990 se k nim díky časopiseckému článku Ivanky Deváté připojila tehdejší knihovnice Jitka Radkovičová, která se pustila do bádání. Prohledala mimo jiné Národní knihovnu v Praze, Literární archiv Památníku národního písemnictví, oddělení časopisů Národního muzea, Moravské zemské muzeum v Brně, Okresní knihovnu v Příbrami, Okresní archiv Praha - západ a mnoho dalších institucí. Dále navštěvovala soukromé osoby vlastníci korespondenci autorky.
Spojovacím článkem mezi těmito skupinami se stal právě Antonín Krása, když ho oslovily tyto nadšené ctitelky a spolu s mnoha dalšími, ze všech koutů republiky, založili klub maříkologů. Postupně se přidávali další a další obdivovatelé, kteří byli po příjezdu do Mníšku a optání se na Káju Maříka automaticky směrováni k učiteli Krásovi. Maříkologové mezi sebou rozpoutali velice živou korespondenci, navzájem se svěřovali, ptali se, bádali, fotografovali.
Základní skupině chodilo dopisů čím dál víc a otázky se stále častěji opakovaly. Proto Antonín Krása, Marie Šlapetová, Jitka Radkovičová a Ivanka Devátá (autorka úvodu) sepsali a v roce 1997 vydali knihu Kája Mařík : skutečnost nebo legenda?[1], která shrnula veškerou badatelskou práci a snažila se odpovědět na základní otázky ohledně díla, kterými jsou umístění myslivny a hájovny, zda byl Kája živá nebo literární postava a jaká byla autorka románu.
Autoři v třinácti kapitolách seznamují s knihami o Kájovi Maříkovi, s životem autorky, její rodinou, dílem a dobou, ve které žila, rozdílem mezi skutečností a literární fikcí, Mníškem pod Brdy, jeho historií a legendou o mladé dceři hajného odehrávající se na Skalce, která se zde traduje, maříkology a jejich prací. Obsahuje bibliografii článků a příspěvků o autorce, autorčiných časopiseckých příspěvků a knih a rozsáhlou černobílou obrazovou přílohu.
Za největší úspěch tohoto díla autoři označili nalezení pana lesního Karla Rygala, který se stal předobrazem literárního pana lesního Rédla. Karel Rygal sloužil ve skaleckém revíru, žil v lesovně na Skalce a autorka jej často navštěvovala. Kniha je pro obdivovatele velkým přínosem především kvůli tomu, že se jedná o nejucelenější informace, které byly na toto téma zpracovány.
Práce maříkologů však pokračuje i po vydání knihy. Například Jitka Radkovičová nadále pokračuje ve sbírání informací a v příštích letech by ráda napsala další knihu zejména o autorce. Také některé otázky, které kniha zodpovídá se začínají znovu otevírat. Tou hlavní je poloha samot. Myšlenka zachycená v knize, že lesovna i hájovna ležely na Skalce, byla v době jejího vydání považována za prokázanou, až v pozdějších letech se nad ní začalo zamýšlet stále více lidí, kteří mají téměř každý svoji vlastní teorii. Podle jedné z takových myšlenek byly samoty pouze virtuální, autorka pro ně měla reálný základ právě na Skalce, ale jejich polohu často měnila podle své potřeby. Tuto teorii podporují také mnohé zmínky v cyklu.
V prosinci roku 2005 zemřel v nedožitých 89 letech Antonín Krása. Jak je patrné ze smutečního oznámení jeho velká záliba ho provázela až dokonce života: "S lítostí oznamujeme ctitelům Káji Maříka a jeho autorky, že dne 29.12.2005 tiše zemřel … jeden z nich … učitel, patriot "Lážova" a znalec jeho historie. Do poslední chvíle se jeho myšlenky stále vracely k této jeho veliké lásce." Jeho maříkologická pozůstalost není ještě zpracovaná, ale do budoucna se počítá s tím, že se v Mníšku otevře malé muzeum, kterého bude součástí.
V říjnu 2004 vzniklo, tehdy ještě nevědomě, útočiště pro mladší generaci obdivovatelů Káji Maříka. Dvěma členkami diskusního serveru Lopuch, které hledaly nadšence ochotné povídat si Kájovi, byl založen diskusní klub Kája Mařík[2] (viz Příloha č. 11). Od jeho vzniku zde bylo napsáno více než pět tisíc příspěvků. V současné době pravidelně přispívá více než dvacet členů a většina z nich se aktivně podílí na tvorbě webové stránky Kája Mařík[3] (viz Příloha č. 11), která je nejdůležitější činností klubu a vznikla v únoru 2006. V klubu se scházejí lidé různých věkových kategorií české i slovenské národnosti, někteří z nich trvale žijící v zahraničí. Jsou to lidé, kteří si chtějí o knize a autorce povídat, objevovat nové věci, ale především ji dostat do povědomí čtenářů.
Největším počinem této skupiny je digitalizace základního cyklu o Kájovi Maříkovi, která probíhala od ledna do června roku 2006. Došlo k ní zejména kvůli nedostupnosti původního textu na knižním trhu a v českých knihovnách. Protože dílo je již z hlediska autorského zákona právně volné, je alespoň touto cestou dostupné vydání z roku 1943. Na vytváření a opravách textu digitálních knih se podílelo deset dobrovolníků ve svém volném čase a práce stále pokračuje, poněvadž v budoucnosti by chtěli zpřístupnit i Kájovské dodatky. K dispozici je již kniha Kájovy děti a Pumeranče Káji Maříka.
Webové stránky obsahují kromě elektronických knih informace o Marii Wagnerové-Černé; rodokmen Káji a Zdeni sestavený z údajů z knih; přehled nových vydání od roku 1969; rozhovor se Sašou Švolíkovou, která ilustrovala vydání z roku 2006 v nakladatelství Levné knihy KMa; vědecko-publicistické okénko, kde jsou shromažďovány literárněhistorické, literárněvědné a publicistické texty na téma Kája Mařík; kvízy týkající se znalostí ze základního cyklu rozdělené do pěti stupňů podle obtížnosti; zajímavosti, jakými jsou např. údaje o překladech a další a také odkazy na zmínky o autorce, díle a Mníšku pod Brdy na českém internetu. Stránky jsou průběžně doplňovány novými informacemi.
Právě maříkologové se nejvíce starají o to, aby se na autorku a její dílo nezapomnělo. O Vánocích 2006 vystoupila Helena Tesařová, která v klubu vystupuje pod nickem Zizalka, ve zhruba hodinovém pořadu Kája Mařík a ti druzí. Vánoce v Lážově., který byl věnován 80. výročí vydání Školáka Káji Maříka na rádiu Proglas[4]. Pořad byl zaměřen především na maříkology a jejich práci, seznámení s dílem a životem Marie Wagnerové. Na závěr byla přečtena vánoční kapitola z prvního dílu Příhoda s rozinkami a Štědrý den.
26. května 2007, den před 120. výročím narození Marie Wagnerové-Černé, se na zámku v Mníšku pod Brdy uskuteční vernisáž Výstavy o životě a díle Marie Wagnerové-Černé, kterou zaštiťují Městská knihovna a Státní zámek v Mníšku pod Brdy. Pořadateli jsou místní obdivovatelé autorky a díla. Na výstavě bude instalován panel věnující se maříkologům a jejich práci. V neděli 27. května proběhne v kostele sv. Václava mše za Marii Wagnerovou a její rodiče, kterou zajistila manželka pana učitele Krásy. Vstupné na výstavu bude dobrovolné. Výtěžek ze vstupného by měl jít na financování pamětní desky. Výstava bude probíhat do konce září 2007.
Starší generace maříkologů se do virtuálních diskuzí mladší generace nezapojuje především z důvodu špatné dostupnosti technologií. Jako spojovací prvek mezi nimi funguje Jitka Radkovičová a hlavně jejich společný zájem, kterým je ochrana a zviditelnění autorky a díla. Ale je to také láska k dílu, dětem, přírodě a šťastné vzpomínky na chvíle prožité s Kájou Maříkem.


[1] ŠLAPETOVÁ, Marie; KRÁSA, Antonín; RADKOVIČOVÁ, Jitka. Kája Mařík: skutečnost nebo legenda? 1. vyd. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. 141 s.
ISBN 80-238-2856-8 (v knize neuvedeno).
[4] Kája Mařík a ti druzí. Vánoce v Lážově. http://www.proglas.cz/index.php?id=301&tporad=010443fae68c2c083afd4d7519a15382 Všimli jsme si- 29.12.2006
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 FelixU FelixU | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 11:03 | Reagovat

Čekám na nový zajímavý článek na svém blogu

2 BrettEcola BrettEcola | E-mail | Web | 15. března 2017 v 2:05 | Reagovat

wh0cd580819 <a href=http://buyviagra2017.com/>buy viagra</a>

3 zýážýářrzto zýážýářrzto | 28. dubna 2017 v 19:06 | Reagovat

rrzrřržtttžiuýčřřč,

4 LarryutEpe LarryutEpe | E-mail | Web | 13. května 2017 v 7:21 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> guide

5 Maawerry Maawerry | E-mail | Web | 26. července 2017 v 4:17 | Reagovat

aeisb95xvn4qgmo1g1

<a href="http://baidu.com/">baidu</a>

<a href=http://baidu.com/>baidu</a>

f7dv2uuki26pw785kf

6 Bryaztep Bryaztep | E-mail | 29. října 2017 v 6:10 | Reagovat

prices online cialis
http://cialiswithoutdoctorprescr.org - cialis without a doctors prescription
  cialis generic online if this is your first visit be sure to check out the faq by clicking the lin
<a href="http://cialiswithoutdoctorprescr.org">cialis without doctor prescription
</a> - i am 30 is cialis beneficial
buy cialis pills

7 Timothyusart Timothyusart | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 14:47 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/DiGtgRXB

buy paypal with perfect money, can you make money writing books on amazon, make money online shop, online casino job hiring in manila, how to make money online as a kid fast, online casino 400 bonus, how to make fast money the right way, casino online 1500
, is a credit card balance transfer smart, free casino signup bonus no deposit, how to make extra money on the side from home, jugar casino gratis y ganar dinero, earn money from home online in india, how to make money online using website, can i make money making music, how to make money from writing lyrics, how to make money from nothing in lebanon, can you really make money online surveys, online casino demo play
, how to make money from online casino bonuses, how do i make money on my youtube videos, how to earn money through photography in india, live dealer online casino, most trusted money making websites, online casino in nj, making money with online surveys, foxwoods' online casino promotions

8 IvanTeect IvanTeect | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 17:40 | Reagovat

canadianpharmaciesbnt.com
canadian pharmacies online

9 HCSchuhJat HCSchuhJat | E-mail | Web | 5. února 2018 v 20:03 | Reagovat

comparativo entre viagra y cialis

<a href="http://cialisworksbins.com/">online cialis</a>

venta de cialis en lima

<a href=http://cialisworksbins.com/>buy cialis online</a>

10 Essays Writing Essays Writing | E-mail | Web | 5. února 2018 v 23:21 | Reagovat

write term papers <a href="https://termpaper.us.com">term papers online</a> english term paper <a href=https://termpaper.us.com>term paper writing services</a>

11 LelandWef LelandWef | E-mail | Web | 7. února 2018 v 19:23 | Reagovat

This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!
<a href=http://viagraoblue.com/>viagra online</a>

12 LelandWef LelandWef | E-mail | Web | 8. února 2018 v 7:27 | Reagovat

Thanks for your personal marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you might be a great author.I will remember to bookmark your blog and will eventually come back at some point. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice holiday weekend!
<a href=http://viagraoblue.com/>viagra over counter</a>

13 GFASchuhJat GFASchuhJat | E-mail | Web | 11. března 2018 v 3:15 | Reagovat

canadian price for cialis

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian cialis</a>
the canadian pharmacy viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>generic cialis online</a>

14 GFASchuhJat GFASchuhJat | E-mail | Web | 11. března 2018 v 20:42 | Reagovat

canadian discount cialis

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">buy canadian cialis</a>
canadian pharmacy viagra offers

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>buy canadian cialis</a>

15 GFASchuhJat GFASchuhJat | E-mail | Web | 19. března 2018 v 7:06 | Reagovat

canadian cialis no prescription

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">online cialis</a>
canadian pharmacy viagra price

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cheap cialis</a>

16 GFASchuhJat GFASchuhJat | E-mail | Web | 19. března 2018 v 22:50 | Reagovat

canadian pharmacy cialis viagra

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">online cialis</a>
my canadian pharmacy viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cialis sales</a>

17 GFASchuhJat GFASchuhJat | E-mail | Web | 21. března 2018 v 4:07 | Reagovat

buy generic cialis canadian pharmacy

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian cialis</a>
canadian viagra prescription

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>online cialis</a>

18 GFASchuhJat GFASchuhJat | E-mail | Web | 21. března 2018 v 9:54 | Reagovat

cialis soft tabs 20mg canadian

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">buy generic cialis</a>
viagra canadian pharmacy legit

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cialis</a>

19 GFASchuhJat GFASchuhJat | E-mail | Web | 21. března 2018 v 14:11 | Reagovat

canadian pharmacy cialis brand

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">generic cialis online</a>
is canadian generic viagra safe

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>cheap cialis online</a>

20 GFASchuhJat GFASchuhJat | E-mail | Web | 21. března 2018 v 16:26 | Reagovat

cialis 5 mg canadian pharmacy

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">cialis cheap</a>
buy viagra canadian no prescription

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cheap cialis</a>

21 DCAvqwhJat DCAvqwhJat | E-mail | Web | 22. března 2018 v 19:01 | Reagovat

best viagra prices 100mg canadian

<a href="http://viagramestiksoss.com/">comprar viagra en la farmacia
</a>
viagra brand canadian pharmacy

<a href=http://viagramestiksoss.com/>canadian cheap viagra</a>

22 DCAvqwhJat DCAvqwhJat | E-mail | Web | 23. března 2018 v 14:58 | Reagovat

canadian pharmacy for womans viagra

<a href="http://viagramestiksoss.com/">canadian viagra prices</a>
canadian pharma company viagra

<a href=http://viagramestiksoss.com/>canadian viagra prices</a>

23 DCAvqwhJat DCAvqwhJat | E-mail | Web | 23. března 2018 v 17:09 | Reagovat

canadian pharmacy selling viagra

<a href="http://viagramestiksoss.com/">canadian viagra sales</a>
legitimate canadian viagra

<a href=http://viagramestiksoss.com/>buy viagra online</a>

24 AGZvqrhloRb AGZvqrhloRb | E-mail | Web | 24. března 2018 v 13:47 | Reagovat

Very good content. Thank you.
my canadian pharmacy corp <a href="http://cialiaswiskmetri.com/">
canada drugs online</a>
canadian meds world reviews <a href=http://cialiaswiskmetri.com/>canadian pharmacy</a>

25 AGZvqrhloRb AGZvqrhloRb | E-mail | Web | 25. března 2018 v 20:32 | Reagovat

Cheers! Fantastic information.
canadian pharmacy aspirin with codeine <a href="http://cialiaswiskmetri.com/">canadian pharmacy</a>
discount canadian flomax <a href=http://cialiaswiskmetri.com/>canadian pharmacies</a>

26 HIAvqrhbom HIAvqrhbom | E-mail | Web | 29. března 2018 v 23:13 | Reagovat

Thanks. An abundance of write ups!

24 hours canadian pharmacy <a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">online pharmacies canada</a>
acyclovir and canadian otc <a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian pharmacies online</a>

27 swashislono swashislono | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 16:28 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>sildenafil citrate</a>
buy viagra online  http://viagraskf.com/ generic viagra

28 swashislono swashislono | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 19:30 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>virga</a>
over the counter viagra  http://viagraskf.com/ bisagra

29 swashislono swashislono | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 21:35 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra kaufen</a>
bisagra  http://viagraskf.com/ bisagra

30 swashislono swashislono | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 23:16 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>generic viagra from amazon</a>
viagra for sale  http://viagraskf.com/ viagra in farmacia senza ricetta

31 ZKLvqrhCype ZKLvqrhCype | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 2:39 | Reagovat

This is nicely expressed. !
kamagra oral jelly 100mg cheap <a href="http://growthunlimitedpreschool.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra brand oral jelly <a href=http://growthunlimitedpreschool.com/>カマグラカマグラゴールド</a>

32 ZKLvqrhCype ZKLvqrhCype | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 20:46 | Reagovat

Truly loads of amazing data!
kamagra in the uk <a href="http://growthunlimitedpreschool.com/">カマグラカマグラゴールド</a>
kamagra 100 cijena <a href=http://growthunlimitedpreschool.com/>kamagra 100mg</a>

33 SIAvqrhbom SIAvqrhbom | E-mail | Web | 10. dubna 2018 v 12:58 | Reagovat

Fine info. Thanks a lot!
<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian pharmacy</a>
<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian pharmacy</a>

34 Thomasreemo Thomasreemo | E-mail | Web | 10. dubna 2018 v 17:24 | Reagovat

<a href=https://doc23.ru>Купить свидетельство, диплом курсов массажа Красноярск</a> - Купить свидетельство, диплом курсов парикмахера-стилиста Воронеж

35 JamesTop JamesTop | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 2:13 | Reagovat

Convidamos a La Clinica Estetica, en Marbella, el centro más prestigioso de quitar la celulitis, eliminar flacidez brazos  España y en Europa. Quieres Saber más información, sobre de : tratamiento anticelulitis marbella celulitis en marbella or san pedro, hiperhidrosis marbella o san pedro. Tratamiento contra la celulitis marbella micropigmentación capilar marbella y sotogrande, dermopigmentación capilar eliminacion arrugas en marbella o en sotogrande. Se puede escribir por correo : beauty@interremi.com y de por eso MOV:-; 670 988 153 Viber WhatsApp o también por tel./fax:; 0034 951913089
<a href=http://www.marbea.es/micropigmentacion-capilar-marbella-y-malaga-jaen-micropigmentacion-capilar-dermopigmentacion-capilar-tatuaje-capilar-tratamiento-contra-la-alopecia-nuevo-tratamiento-alopecia-alopecia-tratam>micropigmentación capilar Marbella</a>
<a href=http://www.marbea.es/micropigmentacion-capilar-marbella-y-malaga-jaen-micropigmentacion-capilar-dermopigmentacion-capilar-tatuaje-capilar-tratamiento-contra-la-alopecia-nuevo-tratamiento-alopecia-alopecia-tratam>micropigmentación capilar</a>
<a href=http://www.marbea.es/micropigmentacion-capilar-marbella-y-malaga-jaen-micropigmentacion-capilar-dermopigmentacion-capilar-tatuaje-capilar-tratamiento-contra-la-alopecia-nuevo-tratamiento-alopecia-alopecia-tratam>Marbella</a>

36 MazuelDar MazuelDar | E-mail | 15. dubna 2018 v 11:14 | Reagovat

viagra brand
http://viagrawithoutdoctorshop.com - viagra no prescription
  viagra pills india email this page
<a href="http://viagrawithoutdoctorshop.com">viagra without doctor
</a> - viagra sales uk
review viagra

37 ZKLvqrhCype ZKLvqrhCype | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 11:37 | Reagovat

You said it wonderfully.
ebay kamagra oral jelly <a href="http://growthunlimitedpreschool.com/">kamagra online</a>
cheapest kamagra online overnight delivery <a href=http://growthunlimitedpreschool.com/>kamagra 100</a>

38 ZKLvqrhCype ZKLvqrhCype | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 18:41 | Reagovat

Well spoken genuinely! !
kamagra reaction time <a href="http://growthunlimitedpreschool.com/">kamagra shop</a>
kamagra 100 schweiz <a href=http://growthunlimitedpreschool.com/>kamagra 100mg</a>

39 ZKLvqrhCype ZKLvqrhCype | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 1:07 | Reagovat

Reliable content. Thanks a lot!
kamagra 100 green pill <a href="http://growthunlimitedpreschool.com/">kamagra günstig kaufen deutschland</a>
kamagra cream <a href=http://growthunlimitedpreschool.com/>カマグラカマグラゴールド</a>

40 AVAvqwhJat AVAvqwhJat | E-mail | Web | Včera v 23:20 | Reagovat

canadian pharmacy generic viagra online

<a href="http://viagramestiksoss.com/">cheap viagra online</a>
viagra online canadian

<a href=http://viagramestiksoss.com/>viagra cheap</a>

41 AVAvqwhJat AVAvqwhJat | E-mail | Web | Dnes v 3:08 | Reagovat

viagra no prescription canadian pharmacy

<a href="http://viagramestiksoss.com/">canadian viagra 5mg</a>
cheap viagra canadian

<a href=http://viagramestiksoss.com/>buy canadian viagra</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama