Je život krásný i tenkrát, když bolí. Protože slunce stejně svítí na bolest i na radost.

Dětský čtenář

6. ledna 2008 v 14:34 | Abucie |  Vnímání ŠKM současným čtenářem
Vnímání díla Školák Kája Mařík dětským čtenářem bylo zjišťováno prostřednictvím výzkumu, který proběhl v rámci Literárního dopoledne s Kájou Maříkem v páté třídě Základní školy. Pátá třída byla vybrána, poněvadž děti ve věku 11 - 12 let už mají ve většině případů oblíbený literární žánr, dokáží přečtený text interpretovat a pracovat s ním a především již dovedou své vnímání přečteného textu vyjádřit.

Literární dopoledne s Kájou Maříkem proběhlo dne 13. dubna 2007 a zúčastnilo se jej 25 dětí, s různými čtenářskými zájmy a potřebami a různým prospěchem. Děti byly během dopoledne seznámeny se životem Marie Wagnerové-Černé, vznikem a osudy jejího nejpopulárnějšího díla, dějem základního cyklu Školák Kája Mařík a webovými stránkami, na kterých je dílo dostupné v elektronické podobě. Druhou část tvořila četba vybrané kapitoly a převyprávění jejího děje. Ve třetí části děti vyplnily připravené dotazníky a vyjádřily děj kresbou. Poslední část, které se zúčastnilo 13 dětí, proběhla v rámci dramatického kroužku, ve kterém dostaly děti za úkol libovolným způsobem zahrát zadanou část přečtené kapitoly.
Dotazník byl připraven tak aby v něm děti vyjádřily své názory na přečtený text (otázky 2 - 6), ze kterých bude jasné, zda Školák Kája Mařík dokáže osmdesát let po svém prvním vydání zaujmout cílovou skupinu, pro kterou byl původně určen. Aby se z něj dalo objektivně posoudit jestli se děti žijící dnes v naprosto odlišných podmínkách a prostředí dokáží sžít s hlavní postavou (otázky 7 - 8) a v neposlední řadě bylo záměrem zjistit, jestli ukázka dokáže děti upoutat natolik, že by byly ochotné ve čtení knihy pokračovat (otázka 9).
Zastaralost/aktuálnost
Z vyplněných dotazníků vyplývá, že 92% dětí považuje příběh za zastaralý a to ze dvou důvodů. Prvním a nejčastějším důvodem je výskyt archaismů. Dále upozorňovaly na fakt, že se příběh odehrává v minulosti.
Zajímavý příběh?
36% dětí shodně odpovědělo, že je příběh zaujal především tím, že je v něm popsané, jak děti žily v minulosti a jaké měly způsoby zábavy. 16% dětí příběh nezaujal, poněvadž preferují jinou četbu. 48% dětí zaujaly konkrétní části textu.
Nejlepší místa v textu
Celkem 32% dětí se nejvíce líbily části, které popisovaly hry dětí. 20% dětí se líbilo, že byl v příběhu vyjádřen kladný vztah rodičů k dětem. 18% žáků zaujala jazyková komika v textu. 17% odpovědělo, že se jim příběh líbil celý a 13% dětí vůbec neupoutal.
Co se nelíbilo
52% dětí uvedlo, že se jim nelíbí způsob jakým byly děti v minulosti odměňovány a trestány, 32% nenašlo v textu nic, co by se jim nelíbilo. 16% děti vybralo konkrétní situace z textu.
Komika
Hry zakončené komickou situací pobavily 40% dětí, 28% dětí pobavila Kájova zamyšlení obsahující jazykovou komiku. 20% dětí neshledalo na textu nic legračního a 12% pobavily zastaralé výrazy.
Ztotožnění s hrdinou
68% dětí by nechtělo podobný příběh prožít. Jako hlavní důvod uvedly dobu, ve které se příběh odehrává a ve které by postrádaly moderní elektronické doplňky. Tělesné tresty a celkový způsob výchovy by se jim také nelíbily. 32% dětí, které by chtěly příběh prožít, uvádí jako důvod poznání doby, ve které Kája žil.
Kája jako kamarád
56% dětí by si dokázalo Káju představit jako svého kamaráda, především díky jeho dobrosrdečnosti, laskavosti, fantazii a nápadům. 44% dětí, mezi kterými výrazně převažují dívky, by nemohlo s Kájou kamarádit kvůli jeho talentu dostat se do průšvihu. Také považují za nemožné kamarádství s literární postavou.
Kniha
52% dětí by si chtělo přečíst další příhody z knihy Školák Kája Mařík, přičemž chlapci se v názorech rozdělily na přesné poloviny a u dívek Kája těsně zvítězil.
Sumarizace
Pokud posuzujeme dotazníky z celkového hlediska 24% dětí se vyjádřilo naprosto kladně a 16% knihu i vybraný příběh nekompromisně odmítlo především kvůli zastaralosti a oblíbeným literárním žánrům.
Ve zbylých částech Literárního dopoledne, které sestávalo z kresby a dramatizace, velká část dětí projevila zájem ztvárnit příběh a jeho postavy tak, jak by podle nich probíhal v dnešní době.
Reakce, vnímání a názory dětí na knihu byly různé. Během celého dopoledne byly aktivní, kladly dotazy týkající se zejména života autorky, zastaralých výrazů a způsobů, jakým se jejich vrstevníci v minulosti bavili. V průběhu četby dávaly najevo své emoce související s textem. V závěru působily uvolněně a spokojeně a některé z nich projevily zájem o jeho pokračování. Podle náznaků získal Kája pravděpodobně několik nových čtenářů.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama